DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Reklama na MHD

Smluvnímu partnerovi, společnosti RAPRINT, s.r.o., která doposud zajišťovala výrobu reklam a pronájem reklamních ploch skončila smlouva ke dni 30. dubna 2015 a nebyla dále prodloužena.
Proto DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. nabízí od 1. května 2015 pronájem reklamních ploch ke zveřejňování Vaší reklamy.
    Možnosti umístění reklamy:
    - na vozidlech MHD tj. autobusy a tramvaje v Mostě a Litvínově
    - v interiéru vozidel MHD tj. autobusů a tramvají v Mostě a Litvínově
    - na plotě areálu DPmML, a.s. v Litvínově
    - na trolejových sloupech podél tramvajové tratě

V případě zájmu, nebo jakýchkoliv dotazů můžete využít e-mail reklama@dpmost.cz, nebo se obrátit na kontaktní osoby uvedené níže.