DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Orgány a vedení společnosti

Informace jsou aktuální k datu 16.1.2023

Představenstvo
Funkce Titul a jméno
Předseda představenstva MUDr. Sáša Štembera
místopředseda představenstva Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva JUDr. Daniel Volák
Člen představenstva Zbyněk Jakš
Člen představenstva Ing. Vojtěch Brzoň
Člen představenstva Mgr. Ivana Hvězdová
Člen představenstva Alexandr Agh
Člen představenstva Ing. Martin Strakoš
Člen představenstva Jan Vycpálek
Člen představenstva Jiří Šlégr
Člen představenstva Mgr. Bc. Roman Ziegler


Dozorčí rada
Funkce Titul a jméno
Předseda dozorčí rady Mgr. Martin Liška
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Turis
Člen dozorčí rady Pavel Nocar


Výbor pro audit
Funkce Titul a jméno
Předseda výboru pro audit Ing. Jan Harapes
Člen výboru pro audit Ing. Rostislav Tomáš
Člen výboru pro audit Ing. Jiří Šváb


Vedení společnosti
Funkce Titul a jméno
Ředitel společnosti Bc. Daniel Dunovský
Ekonomicko-obchodní náměstek Ing. Petra Jarošová
Dopravně-technický náměstek Ing. Vladimír Šefr
Náměstkyně pro strategii a rozvoj Mgr. Jana Raušerová
Personální manažer Eva Emingerová