DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Orgány a vedení společnosti

Informace jsou aktuální k datu 31.10.2022

Představenstvo
Funkce Titul a jméno
Předseda představenstva MUDr. Sáša Štembera
místopředseda představenstva Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva Mgr. Bc. Roman Ziegler
Člen představenstva Květuše Hellmichová
Člen představenstva JUDr. Ján Vagaši
Člen představenstva Tomáš Kubal
Člen představenstva Arnošt Ševčík
Člen představenstva Rostislav Šíma
Člen představenstva Ing. František Krtička, DiS
Člen představenstva Milan Belej


Dozorčí rada
Funkce Titul a jméno
Předseda dozorčí rady Mgr. Bc. Martin Liška
Člen dozorčí rady Bc. Ing. Jiří Nedvěd
Člen dozorčí rady Bc. Jakub Ozaňák


Výbor pro audit
Funkce Titul a jméno
Předseda výboru pro audit Ing. Jan Harapes
Člen výboru pro audit Ing. Rostislav Tomáš
Člen výboru pro audit Ing. Jiří Šváb


Vedení společnosti
Funkce Titul a jméno
Ředitel společnosti Bc. Daniel Dunovský
Ekonomicko-obchodní náměstek Ing. Petra Jarošová
Dopravně-technický náměstek Ing. Vladimír Šefr
Náměstkyně pro strategii a rozvoj Mgr. Jana Raušerová
Personální manažer Eva Emingerová