DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Nezaplacené jízdné a přirážky

Cestující, který se na výzvu pověřené osoby dopravce neprokáže platným jízdním dokladem za svoji osobu, za přepravu spoluzavazadla nebo psa, je povinen zaplatit jízdné nebo přepravné a přirážku k jízdnému.

Přirážka se stanovuje ve výši 1 500 Kč.

Přirážka se snižuje za těchto podmínek:

a. při zaplacení přirážky v hotovosti na místě kontroly se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 600 Kč,

b. při zaplacení přirážky do 5 kalendářních dnů (včetně 5. dne) od data jejího uložení v doplatkové pokladně dopravce, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 600 Kč,

c. při zaplacení přirážky do 25 kalendářních dnů (včetně 25. dne) od data jejího uložení v doplatkové pokladně dopravce, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 1000 Kč,

d. pokud si cestující do 25 kalendářních dnů (včetně 25. dne) od data uložení přirážky zakoupí na svou čipovou kartu (osobní údaje na záznamu o provedené přepravní kontrole musí být shodné s údaji na čipové kartě) časové jízdné s platností 90 dnů a delší, přirážka se ruší (zrušení přirážky podle tohoto písmene se vztahuje pouze na poslední nezaplacenou přirážku uloženou danému cestujícímu),

e. pokud je cestující držitelem dokladu opravňujícího dle tarifu dopravce k bezplatné přepravě nebo je držitelem nepřenosného časového jízdného, kterým se nemohl v době kontroly prokázat, a tuto skutečnost doloží jejich předložením v doplatkové pokladně dopravce do 25 kalendářních dnů od data uložení přirážky, snižuje se přirážka z 1 500 Kč na 50 Kč; z dodatečně předloženého časového jízdného musí být zřejmé, že bylo v době kontroly platné,

f. cestujícímu, který nezaplatí přepravné za přepravu spoluzavazadla dle tarifu dopravce, nebo který vzal do vozidla předměty z přepravy vyloučené dle těchto smluvních přepravních podmínek, dále cestujícímu, který z nedbalosti znečistil vozidlo nebo porušil tyto smluvní přepravní podmínky jiným způsobem, se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 600 Kč při platbě v hotovosti na místě kontroly; v případě platby do 25 kalendářních dnů v doplatkové pokladně dopravce, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 1000 Kč.

Více na http://www.dpmost.cz/podminky-komplet v Čl. 11 Přepravní kontrola